Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

We use cookies and similar technologies to provide services, advertising, statistics etc. By using this site without changing your browser settings you agree that cookies will be placed on your terminal device. Remember that you can always change these settings. Details can be found in the Privacy Policy. By using this website you agree that our site use cookies, according to your current browser settings.

Zamknij
Close

Regulamin sklepu internetowego obowiązuje od 25 maja 2018 roku

Regulamin sklepu internetowego
Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
(obowiązuje od 8 maja 2018 roku)

                                         
I.    Słownik pojęć
Sprzedawca – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy
ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań, wpisana pod liczbą porządkową „47” do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NIP 778-10-28-941, REGON 630245248, adres poczty elektronicznej: dzial.handlowy@wsb.poznan.pl, tel. +48 61 655 33 99 (opłata za połączenie wg stawek operatora).
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę na swoim portalu internetowym pod adresem: www.wydawnictwo.wsb.poznan.pl .
Towar – publikacje drukowane lub elektroniczne przedstawione w ofercie Wydawnictwa WSB.
Publikacja drukowana – publikacje w formie książki drukowanej znajdujące się w ofercie Wydawnictwa.
Publikacja elektroniczna – publikacje w formie książki elektronicznej oferowane do bezpłatnego odczytania na odpowiednio przystosowanym urządzeniu elektronicznym w formacie PDF.
Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupu w Sklepie.
UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych.

II. Postanowienia ogólne
2.1 Regulamin określa zasady dokonywanie zakupów przez Kupującego w Wydawnictwie Wyższej Szkoły Bankowej za pośrednictwem sklepu internetowego.
2.2 Regulamin określa sposób: składania i realizacji zamówień, zapłaty za towar, zasady wysyłki, reklamacji oraz możliwość odstąpienia od umowy.
2.3 Do korzystania ze sklepu: przeglądania oferowanych towarów, składania zamówień, kupowania towarów, niezbędny jest dostęp do sieci Internet, oraz posiadanie urządzeń, które pozwalają na korzystanie z tego dostępu,  w tym przeglądarki zasobów internetowych, oraz adresu e-mail.

III. Składanie i przyjmowanie zamówień
1.    Warunkiem korzystania ze sklepu jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.
Kupujący w trakcie składania zamówienia w sklepie składa oświadczenie, przez zaznaczenie widocznego pola, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wydawnictwo WSB w Poznaniu.
2.    Prowadzenie Sklepu i zamieszczanie towaru w Sklepie jest zaproszeniem do składania ofert.
3.    Kupujący składa zamówienie poprzez wybór jednej lub kilku sztuk Towaru znajdującego się w Sklepie oraz:
a) jednorazowe wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie WWW Wydawnictwa WSB lub
b) wysłanie e-maila z zamówieniem na adres e-mailowy Sprzedawcy:
dzial.handlowy@wsb.poznan.pl na formularzu zamieszczonym na stronie WWW Wydawnictwa WSB lub
c) wysłanie faksem (61 655 33 97) na formularzu zamieszczonym na stronie WWW Wydawnictwa WSB lub
d) bezpośredni zakup w siedzibie Sprzedającego.
4.    Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie przez Kupującego następujących danych:
– imię i nazwisko lub nazwa firmy*
– telefon*
– e-mail*
– adres do wysyłki*: kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer lokalu
– dane do wystawienia faktury: NIP, lub inny adres  jeżeli jest różny od podanego powyżej.
Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.
     5. Zamówienia na towary dostępne w asortymencie można składać w ciągu całej doby. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma e-mailem odpowiedź potwierdzającą otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę, ze wskazaniem przedmiotu zamówienia, ceny jednostkowej, liczby egzemplarzy, ceny całkowitej, kosztów oraz sposobu dostawy. Odpowiedź potwierdzająca otrzymanie zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty przez Sprzedającego.
Zawarcie umowy następuje przez potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w formie e-maila.
      6. Zamówienia będą realizowane w terminie 5 do 21 dni roboczych od chwili przekazania Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. VIc) poniżej.
Termin realizacji zamówień obejmuje okres oczekiwania na przesyłkę.
      7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz telefonicznej weryfikacji danych Kupującego (odbiorcy) w przypadku wątpliwości, co do ich poprawności.
      8. W celu wprowadzenia zmian w zamówieniu lub jego anulowania należy skontaktować się z działem handlowym: telefonicznie +48 61 655 33 99 (opłata za połączenie według stawek operatora) lub e-mailowo: dzial.handlowy@wsb.poznan.pl.

IV. Polityka cenowa i rabatowa
Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto i uwzględniają w szczególności podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podane w Sklepie są wiążące i ostateczne w chwili składania zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Przy zamawianiu większej liczby egzemplarzy mogą być udzielane indywidualne rabaty.
Rabat nie dotyczy kosztów przesyłki. Rabat ogólny nie sumuje się z ofertami specjalnymi, np. pakietami promocyjnymi, wyprzedażami i in., chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

V. Faktury
Faktura VAT wystawiana jest do każdego zamówienia i wysyłana wraz z przesyłką.

VI. Czas i koszt dostawy
Czas dostarczenia przesyłki od momentu przekazania jej firmie spedycyjnej zależy od wybranej przez Kupującego opcji dostawy:
a.    przesyłki ekonomiczne – 3 dni robocze po dniu nadania,
b.    przesyłki priorytetowe – 1 dzień po dniu nadania, pod warunkiem nadania do godz. 15.00,
c.    odbiór osobisty w siedzibie Wydawnictwa – nie są doliczane koszty wysyłki.
Koszt dostawy Towaru ponosi Kupujący. Koszt dostawy jest uzależniony od ilości zamawianych egzemplarzy książek i cennika dostawcy.
Cennik:

Liczba egzemplarzy wysyłanych książek    Cena przesyłki ekonomicznej w zł    Cena przesyłki priorytetowej w zł

                                 1                                                          9,50                                                          11,00
                                 2                                                         11,00                                                         13,00
                               3-5                                                       13,00                                                         14,50
                               6-10                                                     18,00                                                         20,50

VII. Formy płatności
Sklep oferuje następujące formy płatności:
a) zapłata gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze osobistym towaru – „Płatność za pobraniem”,
b) zapłata gotówką w siedzibie Wydawnictwa WSB, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań, pokój 11.
c) przelewem bankowym z góry (przedpłata). W trakcie składania zamówienia, po wyborze opcji „Płatność przelewem” pojawia się informacja z danymi do przelewu i numerem rachunku Sprzedawcy:

Bank GBW S.A.
I o/Poznań
ul. Mielżyńskiego 22
61-725 Poznań
Nr rachunku bankowego: 1610 1133 0007 0407 2000 0007

Zamawiany Towar zostaje wysłany Kupującemu po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedawcy i od tego momentu należy liczyć termin realizacji zamówienia.

VIII. Zwroty i reklamacje
Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar nowy bez wad. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Sprzedającego w związku z wadami Towaru (rękojmia).
Reklamacje można złożyć:
a.    pisemnie na adres: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań
b.    drogą mailową na adres: dzial.handlowy@wsb.poznan.pl .
Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego i rozpatrzeniu wniosku Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu przekazania dalszych instrukcji.
Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dnia od daty jej otrzymania, powiadamiając Kupującego o sposobie dalszego postępowania.
Na Towar nie jest udzielana gwarancja.

IX. Odstąpienie od umowy
1.    Odstąpienia od umowy i zwrot Towaru bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotnej wysyłki Towaru do Wydawnictwa można dokonać w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2.    Chcąc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować sprzedawcę o swojej decyzji odstąpienia od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego pocztą elektroniczną na adres dzial.handlowy@wsb.poznan.pl, faxem pod nr: 61 655 33 97 lub pocztą na adres:

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

Oświadczenie to powinno zawierać:
– imię i nazwisko,
– pełny adres pocztowy,
– numer telefonu,
– numer faxu,
– adres e-mail.
Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz dostępny jest na stronie WWW.wydawnictwo.wsb.pl
w zakładce „Regulamin sklepu” w formacie PDF pt. „Formularz odstąpienia od umowy”
3.    Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Towaru do Wydawnictwa, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć kopię dokumentu zakupu Towaru.
4.    Koszt zwrotu Towaru ponosi Kupujący. Wydawnictwo nie odbiera kierowanych na jego adres przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych z tymi przesyłkami.
5.    Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

X. Ochrona danych osobowych
Administratorem Danych Osobowych jest Wyższa Szkoła w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat liczonych od dnia pierwszego stycznia następującego po dacie złożenia zamówienia
Administrator danych może jednak zachować ograniczoną część danych w celu wykazania zgodności z przepisami.
Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące z Administratorem Danych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji i obsługi zamówienia.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w WSB: iod@wsb.poznan.pl
Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Kupujący składając zamówienie wyraża zgodę na kontakt w celu prawidłowej realizacji zamówienia ze strony administratorów danych osobowych, z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 §1. Prawa telekomunikacyjnego.

XI. Obowiązywanie regulaminu
Kupujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.
XII. Postanowienia końcowe
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego.